واحد ایمنی

واحد ایمنی

مسئول ايمني و بهداشت زير نظر مديریت كارخانه فعالیت دارد که مشاوره با مديریت ، ارائه ي توصيه هاي لازم، نظارت بررعايت كليه ي مقررات ايمني، برنامه ريزي و تهيه ي چک ليست انواع بازرسيهاي ويژه، بازرسي هاي دوره ای و معاینات مسمر پرسنل ، يادآوري موضوع ايمني در تمام لحظات و براي همه ي افراد، تشكيل جلسات آموزشي، تهيه ي گواهي معاينه ماشين آلات، تهيه و تنظيم صحيح گزارشهاي به هنگام از كيفيت ايمني خط تولید، تهيه ي گزارش حوادث و ارائه ي آنها به مراجع ذيصلاح مرتبط با موضوع ایمنی کارخانه خواهد بود. بطور کلی حفظ ایمنی سلامتی افراد شاغل در کارخانه ، ایمنی افراد و حفظ محیط زیست خط مشی این واحد است.

Safety
Safety
Safety