واحد کنترل کیفیت

واحد کنترل کیفیت

این واحد وظیفه کنترل متریال ورودی به کارخانه ، کنترل ساخت محصول در مراحل مختلف و انطباق فرایند تولید با استاندراد ، صدور گواهی نامه های لازم و تحویل کالا ی منطبق با درخواست خریدار تا صدور مجوز حمل را به عهده دارد. تهیه شناسنامه محصول از بدو تولید تا بسته بندی و همچنین تهیه Final book از ديگر فعالیت های واحد كنترل كيفيت اين مجموعه است.