نیکان تک ایرانیان

کارخانه نیکان تک ایرانیان در بخش تولید از بهترین مواد اولیه داخلی و خارجی استفاده می‌کند ماشین آلاتی که این مجموعه برای قسمت تولید خریداری کرده شامل برش خودکار، تراش سی ان سی، فورج گرم و سرد، خمکن، تراپ و دستگاه‌های جوشکاری و سایر دستگاه‌های استاندارد و مورد نیاز است.

نیکان تک ایرانیان

محصولات تولیدی

محصولات وارداتی