واحد انبار و بسته بندی

وظیفه این واحد دریافت و نگهداری مواد اولیه ، محصولات تولیدی و تحویل آن به واحد های متقاضی است. تهیه مدارک و اسناد مورد نیاز هر محموله ، طبقه بندی منظم ، تهیه مدارک ارسال کالا (پکینگ لیست) ، صدور اسناد خروج از کارخانه ، ارائه گزارشات مربوطه و همچنین بسته بندی و شماره گذاری بر اساس دستورالعمل های هر کارفرما از دیگر وظایف این واحد خواهد بود. بسته بندی های خاص ضد آب براي محصولات تعبيه شده از ويژگي هاي انبار اين مجموعه است.

Warehouse-And-Packing-3
Warehouse-And-Packing
Warehouse-And-Packing