واحد ایمنی و بهداشت کار

مسئول ايمني و بهداشت زير نظر مديریت كارخانه فعالیت دارد که از جمله فعالیتهای این واحد ، مشاوره به مديریت، ارائه توصيه‌هاي لازم، نظارت بر رعايت كليه مقررات ايمني، برنامه ريزی و تهيه چک ليست انواع بازرسي‌هاي ويژه، بازرسي‌هاي دوره‌ای و معاینات مستمر کارکنان‌، يادآوری موضوع ايمني در تمام لحظات و براي همه افراد، تشكيل جلسات آموزش ایمنی و بهداشت کار، هماهنگی تهيه گواهي معاينه ماشين آلات و تجهیزات، تهيه و تنظيم صحيح گزارش‌هاي به هنگام از كيفيت ايمني خط تولید، تهيه گزارش حوادث و ارائه آن‌ها به مراجع ذيصلاح مرتبط با موضوع و ایمنی کارخانه خواهد بود. بطور کلی حفظ ایمنی و سلامتی افراد شاغل در کارخانه و حفظ محیط زیست خط مشی این واحد است.

Safety
Safety
Safety