دفتر مرکزی

سعادت آباد- میدان قیصر امین پور - بلوار شهرداری شمالی - خیابان سپیدار - پلاک 10

(+9821) 22141900

(+9821) 22065139

1997746445

info1@ittco.ir

کارخانه

شهرک صنعتی پرند، میدان فناوری، انتهای فن آوری شمالی، خیابان بوستان، پلاک 15، 16، 17

(+9821) 91333321_91332215

(+9821) 56870232

infof@ittco.ir

نمایندگی فروش

تهران - ضلع شمال غربی میدان قزوین - شماره 31

(+9821) 55409742

55411138

انبار اتصالات

تهران، پرند، بلوار صنعت گران، بلوار گلستان، خیابان نرگس، پلاک 3

(+9821) 56871561_56871528_56871547

(+9821) 56870232

infos@ittco.ir