واحد پوشش آلومینیوم روی (داکرومات)

این شرکت با داشتن دستگاه بروز پوشش آلومینیوم روی (داکرومات) و کارکنان متخصص، علاوه بر عملیات پوشش کاری محصولات تولیدی این شرکت، با توجه به اضافه ظرفیت دستگاه، خدمات فوق را در اختیار متقاضیان خارج از مجموعه نیز قرار داده است.

پوشش کاری - داکرومت - نیکان تک ایرانیان
پوشش کاری - داکرومت - نیکان تک ایرانیان