واحد کنترل کیفیت

این واحد وظیفه کنترل مراحل تولید از ورود مواد اولیه به کارخانه ، کنترل ساخت محصول در مراحل مختلف و انطباق فرایند تولید با استاندارد، صدور گواهی نامه های لازم و تحویل کالای منطبق با درخواست خریدار تا صدور مجوز حمل را به عهده دارد. تهیه شناسنامه محصول از بدو تولید تا بسته بندی و همچنین تهیه کتابچه نهایی از ديگر فعالیت های واحد كنترل كيفيت اين مجموعه است.